Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Γεωγραφία Ε-Στ στο ψηφιακό σχολείο!

Αναρτήθηκαν σήμερα στην πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου στην πρώτη τους έκδοση τα εμπλουτισμένα σχολικά εγχειρίδια για:
Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/419/2826,10665/
Γεωγραφία ΣΤ¨ Δημοτικού: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2817,10618/Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Ο ιστότοπος του Ε2 τμήματος του 14ου Σχολείου Κατερίνης

Μια πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα από τον Σωτήρη Τζήκα. Με υλικό για την Δ΄  και την Ε΄ δημοτικού και ασκήσεις σχεδόν σε κάθε ενότητα.
Δείτε την εδώ.